Lassa Opet 1 Opet 2 Opet 3

KVKK

İŞ BAŞVURU FORMU AYDINLATMA METNİ.docx

İŞ BAŞVURU FORMU  AÇIK RIZA FORMU.docx

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ.docx

MÜŞTERİ İLETİŞİM AÇIK RIZA METNİ.docx

MÜŞTERİ İLETİŞİM AÇIK RIZA METNİ.docx

ELEKTRONİK POSTA AYDINLATMA VE BİLGİLENDİRME METNİ.docx

STAJER ÖĞRENCİ AYDINLATMA METNİ.docx

KAMERA KAYITLARI AYDINLATMA METNİ.docx

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU.docx

VERİ GÜVENLİĞİ  ve  GİZLİLİK POLİTİKASI.docx

ÇEREZ POLİTASI.docx

KAMERA KAYITLARI AYDINLATMA METNİ.docx

KVK POLİTİKASI.docx